neljapäev, 20. veebruar 2014

Reeglid 1.0

Q48 Reeglid


Mõisted


GM (gamemaster) - Mängujuht. Inimene, kes vastutab ürituse organiseerimise eest. Temalt võib mängu ajal segaduses olles salaja abi paluda. Samuti võib GM mängu käiku vajadusel sekkuda ja tema otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.


IG (in-game) - Mängusisene. Sinu karakter, tema varustus, kosmoselaev jne.


OG (out-game) - Mänguväline. Sina ise ja eriliselt markeeritud esemed või mängijad. Neid lihtsalt pole mängumaailmas olemas.


STOPP - Märksõna “Stopp” või “Gamestopp” tähistab olukorda, kus on tekkinud reaalne oht mängijale. Hüüdes “Stopp” kuulutatakse mäng seiskunuks ja mängijad jäävad oma kohtadele, ei liiguta, ei räägi kuniks ohtlik olukord on leidnud lahenduse.


Üldreeglid


Kogu mängu kestvuse aja on mängija oma karkteris ja kõik tegevused sooritatakse seega samuti IG. Üksikud erandid, mida ei ole võimalik rollimänguliselt läbi mängida, sest põhjustaksid ohtliku olukorra vms mängitakse läbi deklareerides. Nt. Soovi korral kedagi kinni siduda võib seotav deklareerida ennast kinni seotuks ja nööri ümber oma käte hoida.


Kogu ürituse vältel on keelatud alkoholi, tubaka ja psühhotroopsete ainete kasutamine.


Lahingreeglid


Mängul kasutatakse boffer külmrelvi(eelistatult 2 või 3 gen) ja NERF püsse. Kõik mängule võetavad relvad ja laskemoon tuleb enne mängu algust näidata ette GMidele, kes veenduvad relvade ohutuses.


NERF relvade kuulide üleskorjamine on GM-mide töö. Mängijatel on keelatud laskemoona iseseisvalt taaskasutada.


Tavalisel inimesel on üks elupunkt, mis kustub pärast tabamust külv või tulirelvast. Esimene löök või lask jäsemsesse elupunkti ei kuluta, kuid tekitab siiski vigastuse, mida tuleb ravida. Tabamusi mängitakse välja vastavalt situatsioonile. Üldiselt võiks lähtuda järgnevast:
Tabamus kehasse -  Tegemist on tõsise vigastusega. Tegelane ei saa joosta, võidelda ja muud füüsiliselt rasket tegevust sooritada.
Tabamus jäsemesse -  Tegemist on kergema vigastusega. Jäse on kasutuskõlbmatu. Saades tabamuse mitmesse jäsemesse võib tegelane langeda shokki.
Militaartreeningu läbinud tegelased on üldiselt suutelised rohkem valu taluma ja võivad võitlust lühikest aega pärast tabamusi jätkata. Tsiviilisikud on enamasti ka jäsemehaava tõttu võimetud tegutsema.


Tegelane kelle elupunktid on nullis kaotab teadvuse. Pärast elupunktide kustumist loetakse tegelane 15 minuti möödudes lõplikult surnuks.


Mängul võib kohata ka erineva oskusbaasi, treeningu ja võimetega tegelasi. Võimalik on nt. kuulide eest põiklemine, või kaitsemehhanismide olemasolu,  mis vastavalt deklareeritakse. (“Põiklen”, “Ei mõju” vms)


Oskusreeglid


Tegelase oskuste nimekiri tuleb koos rolliga.


Relvasid oskavad kasutada ainult militaartreeningu oskusega inimesed.


Mängul võib kohata värvilisi sedeleid, mida suudavad lugeda ainult vastava värvi teadmisoskust omavad inimesed.(Teadmistel on 2 taset)
Rohelised - Bioloogia ja meditsiin
Punased - Keemia ja füüsika
Sinised - Matemaatika, inseneriteadused
Kollased - Ajalugu, lingvistika
Violetne - religioon ja kultuur


Kui tegevus vajab minigisugust arvutikasutust, siis on sedelil vastav kood, mis tuleb trükkida arvutisse. Keelatud on suvaliste sõnade, koodide trükkimine või sedelil kirjas oleva koodi muutmine.


Esmaabi oskusega tegelased oskavad kasutada vastavat varustust, et ravida haavu ja päästa inimesi surmast. Ta suudab varustuse olemasolul taastada elupunkte või hoida kriitilises seisundis (null elupunktiga) tegelast kauem kui 15 minutit elustamisvõimelisena.
Elupunkte taasvatad vastavad esmaabi pakid, mis on ühekordselt kasutatavad IG esemed.(Varustatakse GM-ide poolt)

Lisaks teadmistele, militaartreeningule ja esmaabile leidub veel oskusi ja võimeid, mille kasutamise süsteemist informeeritakse mängijaid individuaalselt.

pühapäev, 2. veebruar 2014

Maailmakirjeldus 1.0

Sissejuhatus

Nüüdseks on katastroofist möödunud 38 aastat. Neli inimkonna valduses olnud planeeti  on täielikult hävitatud ja nende elanikud muudetud kosmosepagulasteks. Talos, kes oli loodud inimkonda teenima, osutus hoopis selle suurimaks hävitajaks. Maailmas, kus ainsaks eesmärgiks on ellujäämine, tähendab iga päev võitlust. Lisaks levib ellujäänute seas salapärane haigus, mis ründab nii mõistust kui keha. Resursse pole kunagi piisavalt ja võitluses elu eest tuleb tihti meelde tuletada, mis on inimlikkus.

Ajalugu

Kõige vanemad inimesed teavad iidseid legende ajast kui kolooniad veel ei olnud ning inimesed moodustasid tervikliku rahvuse, paigast kus lokkas rohelus ja lähedal asuv täht kiirgas soojust. Need lood on vanim pärimus, mida kolooniatest on järele jäänud, kuid vanu muinasjutte ei võeta ammugi enam tõsiselt. Kosmoseavarustes uitavad inimeste laevastikud kannavad kaasas vaid kibemagusaid mälestusi kunagisest neljast koduplaneedist. Lugude järgi oli elu nendel aegadel ideaalne ja külluslik ning seetõttu peetakse kolooniate aega kuldseks ajastuks. Ähmaselt mäletatakse toitu ja vett, millest ei tuntud puudust, hiiglaslikke linnasid, mis särasid tuledes nii päeval kui öösel, ning meenutatakse heledates värvides taevast akende taga sünkja pimeduse asemel. Nelja planeedi ajastu jäi aga üürikeseks ning inimrassi luupainajad said tõeks Taloste, kõrgelt arenenud robotite, ülestõusu näol. Inimesed pidasid sõjas vastu vaid kaks meelehetlikku aastat. Selleks ajaks oli selge, et masinad ei anna armu mitte kellelegi ning nelja koloniaalplaneeti saadab vältimatu hukk. Ettenägelikumad põgenesid kosmoselaevadel ning ülejäänud surid päeval, mil Talosed otsustasid hävitada kõik neli planeeti. Murtud põgenikud suutsid läbi raskuste leida viise kuidas Talostest hoiduda, kuid inimesed ei suutnud näha ette haigust, mille robotrass neisse istutas. See on salapärane viirus, mille sümptomid (lihaskrambid, mentaalsed häired, muutused meeltes) esinevad vaid vähestel, kuid on tulnud ilmsiks, et tõbi ise on laiaulatuslik ning hõlmab tõenäoliselt kõiki inimesi. Arvatakse, et Talosed suudavad haigust aktiveerida omal vabal valikul ning mõned väidavad, et inimestega on varsti lõpp..

Hyacintho
Tuntud ka kui “Suur Sinine” on suurim koloniaalplaneetidest. Ligi 90% planeedist võtsid enda alla ookeanid.
Suhted teiste rahvastega - Rahvusvahelistes missioonide ja otsuste tegemisel kaalukaim riik, kellel on minevikus esinenud konflikte Rufusega, kuid enamasti on rahu eest väljas.
Iseloom - Hyacintholased on rahumeelne ja veidike üleolev rahvas. Neile on omane ratsionaalsus ja nad austavad enda privaatsust. Nende isiklik ruum on seetõttu kergelt suurem ning neile meeldib hoida viisakat kaugust ka oma lähedastest, mistõttu neile on vastumeelt, kui keegi näeb nende paljaid jalgu. Ühiskonnas väärtustatakse juhte ja tegu on väga ambitsioonika rahvaga, kes on valmis tööd tegema, et edasi jõuda. Neile meeldib kõiges esimene olla, mida tõendab ka see, et president Hugo Horschen on pärit Hyacintholt.
Elanikud- Olulisemateks elualadeks on edasiviivad alad, näiteks bioloogid, kes tegelevad Veritase ja selle omaduste uurimisega ning Hyacinthol leidub palju poliitikuid ja riigiteadlasi, kes on huvitatud rahvusvahelistest suhetest teiste rahvastega (ka tundmatutega), mistõttu on Hyacintho ka juhtiv kosmosemissioonide tegemisel.
Kaubandus ja tööstus- Põhiline ekspordiartikkel oli Veritase õietolm. Viridise teadlaste abiga aretati ka geneetiliselt täiuslikumaid taimi- nt. Oxysato, mis oli esimene nn. O2-taim (toodab rohkelt hapnikku).
Patroon jumalus- Metis, kahvatu olend meresinises keebis, keda kujutatakse käes hoidmas veritase taime kuldset õit. Temas nähakse kõige loojat ning kõrgema tõe hoidjat. Legendi järgi hoiab ta enda teadmiste võtit veritase õites ning seetõttu kasutati seda õietolmu kõigis tähtsamates rituaalides, et kutsuda esile nägemusi.
Veritas - Hyacinthol eksklusiivselt kasvanud taim, mille põhiline elutsükli osa toimub sügaval mere põhjas. Pärast viit aastat kõrge rõhu ja madala temperatuuri käes kasvamist ja arenemist koguneb veritase kinnisesse õide piisavalt hapnikku, et see saaks taime küljest vabaneda ning veepinnale tõusta. Kuldsed õielehed avanevad vaid päevaks ning seetõttu oli veritase õietolmu hind kallis isegi kolooniaplaneeti õitseajal. Õietolm on hallutsinogeense toimega.
Välimus - Elanikel on suhteliselt varjavad riided (kapuutsid, pikad kindad, burkad vms). Jalanõud on neile auasjaks, mistõttu need võivad olla naeruväärselt uhkeldavad, sest jalgu peeti juba ammustes legendides edasiviivaks jõuks. Sinised värvid ja lillemotiivid on hyacintholaste seas väga levinud.


Rufus
Rufus oli geoloogiliselt müstiline ja fenomenaalne planeet. Pidevad vulkanismiprotsessid, maavärinad muutisd elu küll ohtlikuks, kuid samas maapõues peitus ka palju väärtuslikku.
Suhted teiste rahvastega - Rufuslastel esineb rohkem konflikte kui teistel rahvastel, sest nad on temperametse loomuga ning kaitsevad oma õigust ja arvamust tuliselt. Kuigi minevikus on esinenud rohkelt konflikte, saavad rufuslased hetkel teistega läbi ning teistele rahvastele on kasulik nendega kaubanduslikel eesmärkidel koostööd teha.
Iseloom - Rufuselt pärit inimestele on omane keevalisus, otsekohesus ja teatav põikpäisus. Öeldakse oma mõtted välja ja neid tõlgendatakse otse. Rufuslane on samas aus ja töökas ning valmis enda isikliku õnne nimel tööd tegema.
Elanikud - Enamik elanikke tegeleb väärismetallide kaevandamise või nende töötlemisega, palju on ka kaupmehi, kes metalle edasi müüvad. Rufuslased on edukad metallidest relvade või kosmoselaevade valmistamisel, millega nad palju tulu teenivad.
Kaubandus ja tööstus - Rufuse metalli ja vääriskivikaevandused arvati olevat ainulaadsed terves galaktikas ning suurem osa nende linnadest asus maa alustes tunnelites. Rufuslaste oskused ja tehnoloogia leida maapõuest rikkusi andis soodsa võimaluse kaubelda mitmete väga väärtuslike toorainetega.
Patroon jumalus- Khan, rikkuse ja sõja jumal. Khani kujutatakse jõulise mehena, kelle veresoontes voolab süsimust veri. Ta sümboliseerib viha ja kättemaksu, samas ka rikkust ja inseneriteadusi. Khani väe sümbolina tätoveerivad Rufuslased enda käsivartele (ning preestrid ka üle kogu keha) enda veresoonte kohale mustad jooned.
Välimus - Enamik inimesi on pikemat kasvu ja tumedamate juustega, neil on metallidega tegeelemise tõttu tihti sassis juuksed ja ja määrdunud näod. Paljud elanikud joonistavad enda kehale Khani auks mustad jooned, et saada osa jumala väest. Metallikaevandajatel on kaevandaja riietus/kaitseülikond, kõigil rasked riided (kettide, neetide, metalliosadega vms). Rufuslaste riided sisaldavad palju metalli, sest selline riietus kaitseb lahingutes paremini ning metall on nende jaoks odav materjal. Saapad, kindad, kaitseprillid ja mõnikord ka kaitseülikonnad kaitsevad elanikke metallide kaevandamisel võimalike varingute või kivitükkide eest.


Viridis
Suure osa planeedist võtsid enda alla erinevad metsad. Vihmametsade ja looduse rikkus muutis planeedi iga bioloogi unistuseks.
Suhted teiste rahvastega - Nende lõputu rahumeelsuse ja heasoovlikkuse tõttu pole Viridisel veel kunagi olnud teiste rahvastega konflikte, nad on vaid olnud teiste rahvaste vahel lepitajaiks.
Iseloom - Viridise elanikud on vaimult ja hingelt vabad. Tegemist on avatud ja heade suhtlejatega, kes võtavad elu vabalt ja soovivad kõigile parimat. Uudishimu on Viridise elaniku suurimaks vooruseks, mis paneb neid huvituma kõigest, mis nende ümber toimub. Neile meeldib oma lõbuks uurida ja avastada, kuid nad ei vaeva oma pead uute asjade leiutamise ja nende eest tulu saamisega, nagu Flavi elanikud. Viridislasi huvitab pigem, miks asjad nii on, nagu nad on. Nad on pühendunud ja nende lemmikala on taimed, millega tegelemisest nad ei väsi. Elanikud - Enamik Viridise elanikke on seotud taimedega, on lõputult palju botaanikuid ja põlluharijaid, kes pühenduvad terve elu taimedega tegelemisele. Ülejäänud tegevad igaüks millegi uurimisega, mis neile huvi pakub - ja neid asju on palju.
Kaubandus ja tööstus - Viridise kliima oli ideaalne igasuguste põllukultuuride kasvatamiseks. Peamisteks ekspordiartikliteks olidki taimsed saadused (toit, ravimid, kiud).
Patroon jumalus - Erta, viljakuse ja elu jumalanna. Viridise elanikud nägid Erta väge igas taimes ning preestrite sõnul saabus Erta nende nägemustes kui erkroheline kiirgav figuur. Erta on kombinatsioon harmooniast ja rahutusest. Elu, mis on antud, võib tema muutliku meele tõttu kiirelt hävida.
Välimus -  Veidi lühemad ja jässakamad elanikud, kelle riided on tihti puhtast taimsest (nt linasest) materjalist ning kõik riietusdetailid on enda kasvatatud taimedest tehtud. Neile meeldib oma välimusega eksperimenteerida. Seetõttu kohtab nende seas igat värvi ja igat stiili juustega inimesi. Igasugused imelikud ja uudsed detailid pälvivad heakskiitu ning ühtset riietusstiili ei ole. Armastatakse kirkaid värve, erilisel kohal on nende jaoks värvilised sokid/põlvikud.


Flavi
Väike, kuiv ja kuum planeet ei pakkunud oma elanikele just palju mugavusi.
Suhted teiste rahvastega - Flavilased saavad teiste rahvastega üsna hästi läbi, sest nende tarkuse ja leidlikkuse tõttu on kasulik nendega läbi käia. Nad ei jäta kasutamata võimalust oma vaimuannetest kasu lõigata ning on väga kavalad kauplejad ja diplomaadid.
Iseloom - Flavi elanik otsib õnne ja naudingut. Flavid on isekad ja momenti, kus nad oleksid rahul ja õnnelikud on raske tabada. Neile on omani teatav mässumeelsus ja soov ujuda vastuvoolu. Vaba mõttelend ja rahulolematus teeb neist leidlikud probleemilahendajad. Nad on samas üsna usklikud ja usuvad, et ühel päeval toob nende jumal neile lõpuks õnne - seetõttu ei saagi keegi selle ajani päriselt õnnelik olla, sest õnneaega pole saabunud.
Elanikud - Flavi elanike seas ei ole kindlat tööjaotust, vaid igaüks teeb seda, mida oskab, mistõttu leidub osavaid inimesi igal elualal - bioloogide, inseneride, diplomaatide, sõjaväelaste jpm isikute seas. Kõrgeimalt hinnatakse loovaid inimesi, kes midagi uut välja oskavad mõelda, millega kasu teenida. Flavil on ka preestreid, kes tegelevad Vameruse tahte tõlgendamisega ja elu mõtte mõistmisega.
Kaubandus ja tööstus - Flavi elanikud pole õnnistatud suurte maavarade või eriliste taimedega. Nende suurimas väärtuseks on inimesed. Geniaalsus iseloomustab nii mitmeidki Flavilaste leiutisi ja ideid, mille eest nad saavadki oma suurima tulu.
Patroon jumalus - Vamerus, rändurjumal, kes eksleb universumis ringi ja tuleb ühel päeval nende juurde, et tuua igavene õnneaeg. Ta on kultuuri ja loometöö kaitsja. Tema poole pöördutakse inspiratsiooni saamiseks.
Välimus - Flavi elanikud on tihti heledapäised ning heledama nahaga, nad on rahulikud ja graatsilised. Neil on vasaku silma juures oimukohal täht, erandina preestritel kahe silma vahel täht. See on Vameruse sümbol ja neile hädavajalik, kui elaniku tähega  midagi juhtub, muutub ta ebastabiilseks ja ettearvamatuks ja ta maailm läheb segamini. Flavilastel on peapaelad, pearätikud, patsid, kõrvarõngad, ketid jms, mis peaga seotud on, sest nende jaoks on mõistus ja intelligents (ehk pea) kõige tähtsam. Preestritel võivad olla keebid ja on mitu kihti keesid kaela ümber. Tähtedega seonduvad detailid on soovituslikud.


Tehnoloogia

Pärast Talose ülestõusu on kadunud usk tehnikasse. Kõik, mis on liialt automatiseeritud äratab kahtlust. Sellest hoolimata kasutatakse endiselt kõiki võimalusi, et ellu jääda. Areng ise on viimased 40 aastat suhteliselt samas seisus, sest alati on puudus vajalikust materjalist ja ka inimestest, et uusi ideid rakendada. Millegi uue leiutamine ja kasutusele võtmine on pigem harukordne nähtus. Vana tehnika lõputu parandamine on saanud inseneride põhiliseks tööks.

Kosmoses liikumiseks on kasutusel peamiselt “hüppe” tehnoloogia. Selle detailselt funktsioneerimist osakvad seletada vaid vähesed. Tegemist on energiakuluka liikumisega, millega on võimalik läbida hetkega tohutuid vahemaasid. Üldiselt võtab hüppe ettevalmistamine vähemalt nädala jagu tööd, sest vaja on teha palju arvutisu ja vastavad mootorid soojendada. Siiski leidub laevu, mis on võimelised tegema mitu hüpet järjejest.

Gravitatsioonigeneraator. Igal suuremal inimesi liigutaval laeval on see olemas, et võimaldada normaalne igapäevatoimetuste tegemine.

Kõik, mis jõuab toidulauale on geenmuundatud kasvamaks kosmoses. Ülekaalus on taimne toit, sest liha kasvatamine on väga kulukas. Vitamiinid ja muud eluks vajalikud ühendid manustatakse tablettide kujul. Ka inimenest ennast on aegade jooksul geneetiliselt modifitseeritud. Mida ja kuidas, teavad vaid eksperdid ise.

Poliitika

Aastal 1235 on ellujäänud moodustanud ühise presidentaalse riigistruktuuri, mida juhib rahva poolt valitud president Hugo Horschen. President on esialgu ametisse määratud 6 aastaks, kuid hetkene põhiseadus ei piira maksimaalselt ametiaegade arvu. President Horscheni esimeseks teoks oli kindral Vanessa Arci ametisse määramine. Vanessa Arc polnud kindlasti populaarsemaid valikuid juhtimaks sõda Talose vastu, kuid üsna pea tõestas kindral Arc oma igakülgset pädevust. Presidendi ülesandeks on teiste võimustruktuuride esindajate ametisse määramine, seaduste kinnitamine ja igakülgne aktiivne riigitööga tegelemine. Loomulikult on olemas ka suur hulk nõunike, eksperte, spetsialiste, kes osutavad Horschenile abi.
Horscheni peamiseks eesmärgiks on toimiva õigusriigi loomine ja hoidmine.

Lisaks valitsusele ja sõjaväele omab suurt poliitilist võimu veel Weylandi korporatsioon. Korporatsioon varustab nii riigi kui erasektorit erinevate kaupadega. Kuna Weylandi tooted valmistatakse täiesti iseseisvalt on tegemist äärmiselt vähe sõltuvuses oleva üksusega. Samuti on tegu ainukese organisatsiooniga, mis omab enda valduses mitmeid suuri aluseid, mis on sobilikuid tooraine kätte saamiseks, selle töötlemiseks, kui ka turundamiseks. Siiski on Weyland oma poliitiliste soovidega pigem tagasihoidlik. Levivad jutud ja kahtlused, et nii mitmetki kõrged ametnikud ja sõjaväelased on korporatsiooni poolt kinni maksdud ja tegelikult mõjutab Weyland inimkonda rohekem kui me arvame.

Järele on jäänud vähem kui 100 kosmoselaeva, mis mahutavad ära kogu ellujäänud inimkonna. Täpne laevade arv on riigisaladus ja kaks suuremat laevastikku hõlmavad enamiku laevadest. Siiski on sõjaväel ja Weylandi korporatsioonil autonoomsed laevad.
Tähtsamad alused:
Neutraalsed:
x Eeden - Tähtsaim tsiviillaev. Siin asuvad presidendi tööruum ja kõikide poliitiliste organite esindused. Tegemist on kõige eksklusiivsema laevaga, millele pääsemiseks on vaja kuuluda järelejäänud ühiskonna kõrgklassi.
x Vesta - Tähtsaim militaarlaev ja peamised sõjaväe struktuurid asuvad sellele laeval. Samuti on tegemist võimsaima lahingulaevaga.
x Nova 0, Nova 1, Nova 2 - hiiglaslikud laevad, mille peamiseks eesmärgiks on inimestele elamispinna võimaldamine. Enamik ellujäänutest elavad just ühel neist kolmest.
x Mimoos - Laev, mida on näinud vähesed. Tegemist on väikese luuretööks kasutatava alusega, mille missioonid on alati salastatud. Pardale saavad vaid oma ala parimad.
x Adonis - Väike teadustööks kasutatav alus, täidab ülikooli funktsiooni.

Hyacintho:
x Hansa - Suur kaubalaev, ühtlasi ka laevastiku suurima veevaruga.
x Heimdall - Võimsate kahuritega varustatud sõjalaev.
Rufus:
x Rurik - Tegeleb tooraine hankimisega.
x Poltava - Veteranlaev, mis on rohkelt lahinguid näinud.
Viridis:
x Solent -  Suurim toiduvarustaja.
x Colossus - Inimkonna suurim laev, mille funktsioon on kasvatata taimi, et toota hapniku ja toita inimkonda..
Flavi:
x Heroe - Väike ja kiire lahinglaev.
x Angel - Isa Gavras resideerub siin. Usu keskus.

Weyland:
x W3 - Weylandi korporatsiooni peakeskusena kasutatav laev. Tootearendus, turundus ja kõrgete ametikohtade eluruumid. (W0 tegeleb kütuse tootmisega. W1 valmistab tarbeesmeid ja W2 tegeleb tehnika tootmisega)

Sõjandus
Lahingud toimuvad peamiselt avakosmoses. Emalaevad vallandavad hävitajad, mille eesmärk on vastase hävitajate elimineerimine ja enda emalaeva kaitsmine. Lisaks kasutatakse ka eri tüüpi rakette. Suuremad sõjalaevad on varustatud ka tuumalõhkepeadega, kuid nende kasutamine sõjas on tänu suurele tootmiskulule ja vähesele efektiivsusele pigem erandlik(nimelt Talose radarid suudavad radioaktiivset ainet enamasti tuvastada ja raketi enne tabamust elimineerida).

Khan’i kingitus: Seersandi auastmega kaasneb ka õigus kanda mõõka. Tegemist on pigem staatus näitamise ja religioose tavaga. Mõõka kannavad lisaks veel leitnandid ja kaptenid. Mõõgast loobutakse majori auastmega, kus sõjatoorus vahetatakse rahu ja kaalukuse vastu.

Auastmed:
Kindral - Vanessa Arc, juhib Vesta sõjalaeva. Tema on kõrgeim sõjaväelane ja seega kõik militaarstruktuurid alluvad kindralile.
Kolonel - Lev Lazarus, kindrali parem käsi. Resideerub samuti Vestal.
Major - Majorid võivad juhtida erinevad sõjalaevu või kuuluda sõjaväestruktuurüksuste juhtpositsioonidele.
Kapten - Kõrgeim auaste, kes veel aktiivselt missioonidel osaleb. Kaptenid aitavad Majoreid või juhivad kõrgeima prioriteediga sõjaväelisi operatsioone.
Leitnant - Sõjaväeliste operatsioonide juhtimine ja ettevalmistamine. Samuti aktiivsed militaarõppe võimaldamises.
Seersant - Seersandid juhivad operatsioonidel allüksusi või täidavad pisemaid struktuurüksuste haldamisega seotud positsioone.
Kapral - Tegemist on kogenud sõduriga. Enamik piloote on kapralid.
Reamees - Pärast sõjalise väljaõpe saamist saab isik reamehe auastme.

Kultuur

Religioon:
Viimases hädas on suur osa inimestest pöördunud jumalate enda poole, kuigi ateism pole sugugi välja tõrjutud või alavääristatud. Jumalaid on palju, kuid põhiliselt räägitakse viiest.
Väljaõppinud preestrid kasutavad Veritasetolmu, et astuda jumalatega kontakti. Nii mõnedki kuulsamate preestrite ennsutused on läinud täppi ja seetõttu käiakse ikka ja jälle nende käest tarkust otsimas.

Jumalad:
Metis
Sümbol: Veritase õis
Pole kindel, kas ta on noorem või vanem kui aeg, kuid kindlasti on ta jumalatest üks vägevamaid. Tema on tõe vardja ja teadmiste kaitsja. Lugudes kujuteldakse teda stoilise, napisõnalise ja vägevana.

Khan
Sümbol: mõõk
Legendi järgi oli ta valitseja, kelle reetis tema enda vend Hepto. Reetur upitas ennast troonile ning Khan’ile joodeti mürki. Tema veresooned muutusid süsimustaks ning elu kustudes käis tema peast läbi vaid üks vankumatu mõte- enda venna tapmine. Khan’i keha süüdati põlema ning sel hetkel sai raevust ja ebaõiglusest jumalik vägi, mis lõi kunagisest surelikust surematu kangelase. Khan’i väe sümbolina tätoveerivad Rufuslased enda käsivartele (ning preestrid ka üle kogu keha) enda veresoonte kohale mustad jooned.

Erta
Sümbol: leht
Legendi järgi elasid kunagi kõik rahvad ühtselt ühel planeedil, mis oli tühi ja laastatud, kuni tärkas esimene taim, mis sai sooja lähedal asuva tähe kiirgusest. Selleks esimeseks taimeks oli Erta, kes sündis viljapeast ning kelle rahutus ja armastus oma sünnikoha vastu tõid planeedile vihma, tuuled ja lõputud rohelised väljad. Erta hoolitseb sellest ajast peale taimede ja maapinna eest, ta armastab külluslikkust ja viljakust.

Vamerus
Sümbol: täht
Salapäraseim kõigist jumalatest, kes võib võtta mitmeid kujusid ja uitab ka mõnikord surelike seas. Legendi järgi otsib ta igavese õnne allikat.

Hepto:
Sümbol: spiraal
Khani vend, kes seostub inimestele eelkõige auahnuse ja kurjade plaanidega, kaose jumal. Legendi järgi mürgitas inimesena oma venna Khani, et troonile saada. Kui Khan muutus jumalaks, kohkus Hepto Khanist tekkinud tohutu väe tõttu ja põgenes kättemaksu kartes sügavikku, kust miski välja ei pääse. Kuna sinna ei pääsenud ühtki valguskiirt, muutus Hepto süda aja jooksul süsimustaks ning tema viimnegi inimlikkus kadus, temast sai kaose ja kurjuse jumal.


Lisaks on veel mitmeid pisemaid jumalusi, kelle poole abiotsijad pöörduvad.

Constantinos Gavras e. Isa Gavras -
Pärinedes Flavi rahva seast, pole ta tegelikult jumalus, vaid preester, keda austatakse peaaegu jumalusena iga rahva poolt. Keegi ei mäleta enam ta erakordset vanust, kuid ta räägib lugusid ammustest aegadest enne kolooniate teket, kui inimesed elasid ühe rahvana koos. Aastate eest oli Isa Gavras oli tavaline Flavi preester, kui ta sai ilmutuse osaliseks ja talle ilmus tähe kujul Vamerus. Ta nägi, kuidas kõik neli kolooniat Taloste rünnaku käigus hukkuvad ning teavitas kolooniate juhte, et ainus viis ellu jäämiseks on avakosmosesse kosmoselaevadele kolida. Isa Gavras päästis palju inimesi ja nüüd austatakse teda kui pühakut. Ta elab Angeli kosmoselaeval, mis on usu keskuseks, ning tõlgendab jumalate tahet ja annab eksinutele nõu.


Nelja planeedi asukad on viimased 38 aastat veetnud külg külje kõrval. Traditsioonid ja tavad on hakanud segunema, kuid barjäärid ja eelarvamused vanadest aegadest pole kerged kaduma. Riietumine ja igapäeva elu lähtub nüüd alati kokkuhoiust ja praktilisusest. On ka juba noorem generatsioon, kelle vanemad ei pruugi samast koloniaalplaneedilt pärit olla. Weyland, riigistruktuurid ja sõjavägi ei diskrimineeri kedagi tema päritolu tõttu. Küll aga on endiselt konservatiivsemaid gruppe ja laevu, kes seavad oma kultuuripärandi väga oluliseks.

Legendid:

“Teised” - Inimesed, kes elavad väljaspool. Keegi pole kindel, kas nad eksisteervivad. Võibolla nad kunagi eksisteersid aga on nüüdseks juba surnud? Igatahes peaks olema tegu üksikute ja omaette hoidvate laevadega, mis saavad endaga kuidagiviisi hakkama. Ehk on nad endale leidnud turvalise koduplaneedi?

Varjud- Hoolimata faktist, et operatsioon: U-153 oli salastatud levivad sellest endiselt legendid ja kuulujutud. Räägitakse, et planeedilt leiti võõra kultuuri ja eluvormide jälgi. Planeet tundus olevat juba ammu väljasurnud. Kontakt võõral planeedil aga muutis paljusid operatsioonis osalenuid. Väidetavalt näevad nad varjusid, kes kunagi olid sellel planeedil elanud. Räägitakse, et mõned vaesed hinged koguni hullusid kogetust ja veider “ring” kummitab senini nende mõtetes.

Majandus

Kehtivaks valuutaks on BIT (Boonuste Infosüsteemi Tariif). (Asjade lihtsustamiseks on BITi ja Euro väärtus üpris sarnased). Asjade hindu on raske täpselt kirja panna, sest kauba väärtus on pidevalt muutuv.

Põhilised majandusharud on:
1) Vee ja kütuse kogumine - asteroididelt. On ka planeete, kuhu on rajatud kaevanduskeskusi, kuid see on ülimalt riskantne. (peamiselt: endised Rufuse elanikud)
2) Põllumajandus - hiiglaslikud laevad, mis koguvad päikesenergiat ja vajadusel suudavad seda ise toota, kasvatades toitu.(peamiselt: endised Viridise elanikud)
3)Tehnika ja keemiatööstus - Siin toimub toorainest toote valmistamine ja tootearendus. (peamiselt: endised Flavi elanikud)
4) Verum - hallutsinogeen, mille tarbimisega kaasneb võime tajuda universumit paremini ja isegi tuleviku tunnetada. Algselt toodeti seda ürditaimest, kuid veritas ei õitse kosmosetingimustes, mistõttu kasutatakse ülimalt keerulist ja salajast sünteesiskeemi toimeaine tootmiseks. Vanemad oskavad rääkida, et Veritasetaimest kogutud kraam on palju mõjusam. (peamiselt: endised Hyacintho elanikud)

Üldiselt on 25% inimestest seotud kuidagi militaarsektoriga, 10% tegelevad riigistruktuuride või muu tööga, 30% tegelevad toorainega, 10% tooraine töötlemisega, 25% põllumjanadusega.

Korporatsioon Weyland
Ülimenukas ja iidvana erafirma, mille tegevusvaldkondadesse kuuluvad: biotehnoloogia, kosmosetehnoloogia ja küberneetika. Weyland oli peamine Talose tootearenduse ja turustamisega tegelev üksus. Tegemist oli ajaloo ühe menukama kaubaga. Kuigi on neid, kes süüdistavad korporatsiooni Talose ülestõusus, mängis Weyland suurt rolli ka inimkonna päästmisel. Paljud hetkel riigisektoris töötavad laevad olid kunagi Weylandi omandid, samuti panustas korporatsioon sõjatehnika tootmisesse. Hetkel on Weylandil väike hulk autonoomseid laevu, mis rahuldavad nii kogu töötajate vajadused, kui pakuvad tooteid laiemale tarbijaskonnale. Tegu on pigem rikaste ja elitistide privileegiga, kuid ka militaarsektor teeb aktiivset koostööd.

Kõigest on pidevalt puudu. Paremini elavad ära need, kes töötavad Weylandi korporatsioonis. Lisaks on suhteliselt hästi varustatud ka sõjavägi ja riigisektor. Ülejäänud elanikkond üritab kuidagi endaga toime tulla.