neljapäev, 20. veebruar 2014

Reeglid 1.0

Q48 Reeglid


Mõisted


GM (gamemaster) - Mängujuht. Inimene, kes vastutab ürituse organiseerimise eest. Temalt võib mängu ajal segaduses olles salaja abi paluda. Samuti võib GM mängu käiku vajadusel sekkuda ja tema otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.


IG (in-game) - Mängusisene. Sinu karakter, tema varustus, kosmoselaev jne.


OG (out-game) - Mänguväline. Sina ise ja eriliselt markeeritud esemed või mängijad. Neid lihtsalt pole mängumaailmas olemas.


STOPP - Märksõna “Stopp” või “Gamestopp” tähistab olukorda, kus on tekkinud reaalne oht mängijale. Hüüdes “Stopp” kuulutatakse mäng seiskunuks ja mängijad jäävad oma kohtadele, ei liiguta, ei räägi kuniks ohtlik olukord on leidnud lahenduse.


Üldreeglid


Kogu mängu kestvuse aja on mängija oma karkteris ja kõik tegevused sooritatakse seega samuti IG. Üksikud erandid, mida ei ole võimalik rollimänguliselt läbi mängida, sest põhjustaksid ohtliku olukorra vms mängitakse läbi deklareerides. Nt. Soovi korral kedagi kinni siduda võib seotav deklareerida ennast kinni seotuks ja nööri ümber oma käte hoida.


Kogu ürituse vältel on keelatud alkoholi, tubaka ja psühhotroopsete ainete kasutamine.


Lahingreeglid


Mängul kasutatakse boffer külmrelvi(eelistatult 2 või 3 gen) ja NERF püsse. Kõik mängule võetavad relvad ja laskemoon tuleb enne mängu algust näidata ette GMidele, kes veenduvad relvade ohutuses.


NERF relvade kuulide üleskorjamine on GM-mide töö. Mängijatel on keelatud laskemoona iseseisvalt taaskasutada.


Tavalisel inimesel on üks elupunkt, mis kustub pärast tabamust külv või tulirelvast. Esimene löök või lask jäsemsesse elupunkti ei kuluta, kuid tekitab siiski vigastuse, mida tuleb ravida. Tabamusi mängitakse välja vastavalt situatsioonile. Üldiselt võiks lähtuda järgnevast:
Tabamus kehasse -  Tegemist on tõsise vigastusega. Tegelane ei saa joosta, võidelda ja muud füüsiliselt rasket tegevust sooritada.
Tabamus jäsemesse -  Tegemist on kergema vigastusega. Jäse on kasutuskõlbmatu. Saades tabamuse mitmesse jäsemesse võib tegelane langeda shokki.
Militaartreeningu läbinud tegelased on üldiselt suutelised rohkem valu taluma ja võivad võitlust lühikest aega pärast tabamusi jätkata. Tsiviilisikud on enamasti ka jäsemehaava tõttu võimetud tegutsema.


Tegelane kelle elupunktid on nullis kaotab teadvuse. Pärast elupunktide kustumist loetakse tegelane 15 minuti möödudes lõplikult surnuks.


Mängul võib kohata ka erineva oskusbaasi, treeningu ja võimetega tegelasi. Võimalik on nt. kuulide eest põiklemine, või kaitsemehhanismide olemasolu,  mis vastavalt deklareeritakse. (“Põiklen”, “Ei mõju” vms)


Oskusreeglid


Tegelase oskuste nimekiri tuleb koos rolliga.


Relvasid oskavad kasutada ainult militaartreeningu oskusega inimesed.


Mängul võib kohata värvilisi sedeleid, mida suudavad lugeda ainult vastava värvi teadmisoskust omavad inimesed.(Teadmistel on 2 taset)
Rohelised - Bioloogia ja meditsiin
Punased - Keemia ja füüsika
Sinised - Matemaatika, inseneriteadused
Kollased - Ajalugu, lingvistika
Violetne - religioon ja kultuur


Kui tegevus vajab minigisugust arvutikasutust, siis on sedelil vastav kood, mis tuleb trükkida arvutisse. Keelatud on suvaliste sõnade, koodide trükkimine või sedelil kirjas oleva koodi muutmine.


Esmaabi oskusega tegelased oskavad kasutada vastavat varustust, et ravida haavu ja päästa inimesi surmast. Ta suudab varustuse olemasolul taastada elupunkte või hoida kriitilises seisundis (null elupunktiga) tegelast kauem kui 15 minutit elustamisvõimelisena.
Elupunkte taasvatad vastavad esmaabi pakid, mis on ühekordselt kasutatavad IG esemed.(Varustatakse GM-ide poolt)

Lisaks teadmistele, militaartreeningule ja esmaabile leidub veel oskusi ja võimeid, mille kasutamise süsteemist informeeritakse mängijaid individuaalselt.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar